Πολιτική Επιστροφών

Ο χρήστης οφείλει κατά την παράδοση των προϊόντων να ελέγξει τα προϊόντα που παραλαμβάνει (ως προς την ταυτότητα, αρτιότητα , κατάσταση , συσκευασία κοκ). Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απεστάλησαν στον χρήστη προϊόντα που φέρουν εμφανείς φθορές, ενδεικτικά κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ. λ. π., ο χρήστης οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να επικοινωνήσει άμεσα με την Εξυπηρέτηση πελατών e- shop, είτε καλώντας στο 2610 452583 καθημερινά 9:00-17:00, είτε στέλνοντας e-mail στο sales@meditone.gr. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

  1. Επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Α. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος της MEDITONE (πχ λάθος στην παραγγελιοληψία, στην αποστολή κ.λ.π ) απεστάλησαν στον χρήστη προϊόντα που δεν παρήγγειλε και ο χρήστης προέβη καλόπιστα στην παραλαβή τους. Η επιστροφή των μη παραγγελθέντων ειδών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή τους, άλλως η MEDITONE δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου σε εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας.

 

Β. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, σύμφωνα με την πολιτική αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων της MEDITONE, που περιγράφεται παρακάτω στον όρο 11.

 

Γ. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στον όρο 12.

 

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παραδόθηκαν στον χρήστη, στην αρχική πλήρη συσκευασία που κανονικά συνοδεύει το προϊόν, μαζί με όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και να συνοδεύονται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς τους. Η MEDITONE δύναται να αρνηθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων ειδών που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

Για τον τόπο και τρόπο πραγματοποίησης της επιστροφής των προϊόντων ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας είτε καλώντας στο 2610 452583 καθημερινά 9:00-17:00, είτε στέλνοντας e-mail στο sales@meditone.gr.

 

Η επιστροφή προϊόντων πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του χρήστη.

 

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) υπάρχει αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων εντός του προκαθορισμένου χρόνου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων), η MEDITONE θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να της δηλώσει αν επιθυμεί υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας