Απολυμαντικά μαντηλάκια επιφανειών Bacillol® tissues