Παγίδες συλλογής πολυπόδων μιας χρήσης

Παγίδα συλλογής πολυπόδων μιας χρήσης

Διαθέτει ένα θάλαμο συλλογής υγρών με μεγεθυντικό φακό

Δύο δίσκους με διάτρητη βάση για συλλογή πολυπόδων

Προέκταση για σύνδεση με αναρρόφηση

Υποδοχή για σύνδεση με φιάλη αναρρόφησης