Όροι Χρήσης

Γενικά

Ο ιστότοπος meditone.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης των προϊόντων 

Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται μόνο για να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες σας και για να σας παρέχουμε ενημερώσεις για καινούρια προϊόντα, προσφορές Σε καμία περίπτωση δεν μοιράζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του meditone.gr όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο meditone.gr για μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο meditone.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών

Η παρούσα ιστοσελίδα και όλες οι υπηρεσίες που παρέχει καλύπτονται από την Ελληνική νομοθεσία, για την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με όλες τις σχετικές διατάξεις Ν. 2251/1994.

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του εντός 14 ημερών.